Izvēlne

Privātuma un sīkdatņu politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu iespēju vienmēr saņem tīmekļa vietnes www.ilonazalmane.com jaunumus jūsu norādītajā elektroniskā pasta adresē, ja esat to izvēlējies. Kā arī tos datus, ko Jūs esat norādījis, sazinoties ar mums, lai varētu jums nodrošināt atbildes sniegšanu.

No kādiem avotiem Mēs iegūstam personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat.

Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiks glabāti līdz tiks saņemts Jūsu pieprasījums datus dzēst.

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?

Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Jūsu tiesības

Normatīvajā regulējumā personas datu aizsardzības jomā piešķir Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai īstenotu zemāk minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums.

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

Google Analytics

Statistikas vajadzībām datus apstrādā „Google Analitycs”. Šeit var uzzināt, kā darbojas Google Analytics un kādu informāciju tā ļauj vākt un analizēt – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Mājas lapas apmeklētāji var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā aprakstīts šeit – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietne www.ilonazalmane.com izmanto sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja (apmeklētāja) galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt apmeklētāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

Tīmekļa vietnē ilonazalmane.com izmantotas statistikas sīkdatnes, kas ļauj analizēt un izprast, kā vietnes apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietni. Analizēt apmeklētāju skaitu un intensitāti. Tās paliek apmeklētāja galaiekārtā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/. Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šie iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”. Atteikšanās no sīkdatnēm nozīmē, ka Jums var nākties pašrocīgi pielāgot atsevišķus iestatījumus vietnē ikreiz, kad to apmeklēsiet. Tāpat var nedarboties atsevišķi vietnes pakalpojumi un funkcijas.

Statistiskas sīkdatnes glabājas pastāvīgi vai līdz brīdim, kamēr tās tiek speciāli izdzēstas.

Mēs varam pārskatīt un grozīt savu sīkdatņu politiku. Lūdzu regulāri pārbaudiet sīkdatņu politiku, lai iepazītos ar tajā veiktajām izmaiņām.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums (sk.sadaļu Kontakti).

2020. gada 5.martā